Program schůze a Kandidátka na 26.2.2022

PROGRAM JEDNÁNÍ  VALNÉ HROMADY TJ SOKOL BABICE, FOTBALOVÝ KLUB, Z.S. DNE 26.2.2022.

17:00 hod v Hostinci u Lípy

 1. Zahájení.
 2. Přečtení programu a schválení programu.
 3.  Volba revizní, mandátové a volební komise.
 4. Úvodní slovo předsedy TJ Sokola Babice.
 5. Hodnocení trenéra.
 6. Finanční zpráva o hospodaření TJ Sokola.
 7. Volba výboru na příští dvouleté období.
 8. Slovo hostů.
 9. Diskuse.
 10. Návrh na usnesení.
 11. Závěr.
 12. Občerstvení.

Zapsal: Drábek Pavel

 

_________________________________________________________________________

Kandidáti do výboru TJ Sokol Babice, Fotbalový klub, z.s. 26.2.2022.

 1. Dokoupil Jiří
 2. Schneider Michal
 3. Vyroubal Jaromír
 4. Resner František
 5. Drábek Pavel