Program jednání valné hromady 9.2.2019

PROGRAM JEDNÁNÍ  VALNÉ HROMADY TJ. SOKOL BABICE FOTBALOVÝ KLUB Z.S. DNE 9.2.2019.

 1. Zahájení
 2. Přečtení programu a schválení programu
 3.  Volba revizní a mandátové komise
 4. Úvodní slovo předsedy TJ Sokola Babice
 5. Finanční zpráva o hospodaření TJ Sokola
 6. Navýšení členů výboru
 7. Doplnění členů výboru
 8. Členské příspěvky pro rok 2019
 9. Slovo hostů
 10. Diskuse
 11. Návrh na usnesení
 12. Závěr
 13. Občerstvení

Zapsal: Drábek Pavel