Oslavy 790. výročí první písemné zmínky o obci Babice

Babice jsou vesnicí velmi starou, původně byly součástí šternberského panství. Poprvé se připomínají již v roce 1228. Farní kostel zde stál již v roce 1339. Roku 1405 darovala Anna (vdova po Petru z Kravař) Babice i s přilehlými obcemi augustiniánskému klášteru ve Šternberku, k jehož žerotínskému statku patřily až do roku 1784. V roce 1474 obdržel řád augustiniánský patronát nad babickou farou, která roku 1624 zanikla. Roku 1737 správa kláštera rozhodla přeložit do Babic pivovar. Tím se staly Babice výletním střediskem Šternberka a okolí, o čemž svědčí tři, později čtyři hostince v obci.

Citace z Místopisného průvodce po České Republice

Tímto zveme všechny občany k oslavě 790. výročí první písemné zmínky o obci Babice, která se bude konat v sobotu 9. června 2018 od 13:00 hod. a od 14:00 hod. potom v areálu hřiště TJ Sokola Babice. Podrobnosti vč. programu naleznete na přiloženém plakátu.

Těšíme se na vaši účast!