Novoroční přání


Starý rok je pryč a nový právě začíná. Dovolte nám tedy, abychom všem našim fanouškům, a nejen jim, popřáli do nového roku vše nejlepší, mnoho osobních i pracovních úspěchů, ale nejvíce ze všeho pevné zdraví, které si mohou pravidelně utužovat například v areálu našeho fotbalového hřiště. Také bychom chtěli na tomto místě vzpomenout ty, kteří nás v minulém roce opustili a kteří se během svého života nemalým dílem zasloužili o růst našeho Sokola. Byli to: pan Miloš Vaňák, pan Jiří Provaz, pan Oldřich Myšák a pan Miroslav Škoda.

TJ Sokolu Babice, který mimochodem letos oslaví své kulaté 50. výročí existence, potom popřejme, aby jeho fotbal dostál v roce 2018 výsledků, kterých je hoden.