Souhlas se zpracováním osobních údajů

Vyplněním formuláře poskytuje Účastník soutěže TJ Sokolu Babice (dále jen „Pořadatel“) své osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, adresa, e-mail a telefonní číslo (dále jen „Kontaktní údaje“).

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) souhlasí Účastník se zpracováním svých Kontaktních údajů, které poskytl při vyplnění formuláře. Osobní údaje mohou být zpracovány manuálně i automatizovaně.

Souhlas uděluje Účastník dobrovolně a byl poučen o všech svých právech podle zákona, zejména s právem přístupu k osobním údajům, právem na opravu osobních údajů, právy podle § 21 zákona, jakož i s právem tento souhlas kdykoliv odvolat formou písemné informace zaslané na adresu správce.